Podcast คืออะไร ช่วยในการโปรโมทหรือทำการตลาดได้อย่างไร

พอดแคสต์ หรือ Podcast คือ ไฟล์เสียงดิจิตอลที่เผยแพร่ผ่านอินเตอร์เน็ต คล้ายคลึงกับการจัดวิทยุ แต่สำหรับ Podcast จะอยู่บนออนไลน์ ทำให้สามารถฟังได้ตลอดเวลา และฟังเมื่อไหร่ก็ได้ หรือที่เรียกว่า On-Demand Program โดยผู้จัดจะมีหัวข้อ มีรูปแบบการจัดรายการที่แตกต่างกันออกไป มี่ความยาวประมาณ 5-30 นาทีต่อตอน 

ทำไม Podcast จึงน่าสนใจ?

Pod Cast ได้รับความนิยมในไทย หลังจากที่เริ่มมีผู้จัดรายการเป็นภาษาไทยมากขึ้น ทำให้คนไทยสนใจเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน จากรายงานของ Adobe Analytics พบว่า มีคนฟัง Podcast มากขึ้นจากการอ้างอิงผลสำรวจจากชาวสหรัฐอเมริกา จำนวน 1,008 คน สะท้อนพฤติกรรมการฟัง Podcast รวมไปถึงข้อมูล Comscore ของผู้ใช้งานบนมือถือจำนวน 193 ล้านคนต่อเดือน ในช่วงเดือนมกราคม 2561 – พฤษภาคม 2562

ผลการศึกษาพบว่า การใช้งานแอพ Podcast บนมือถือเพิ่มสูงขึ้น 60% โดย 1 ใน 4 เป็นผู้ใช้งานครั้งแรกในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา Adobe Analytics คาดว่าแนวโน้มการเติบโตนี้จะยังคงดำเนินต่อไป ขณะที่ผู้ฟัง 45% ระบุว่ามีแผนที่จะฟัง Podcast เพิ่มมากขึ้นในอนาคต โดยพวกเขาจะค้นหารายการ Podcast ผ่านบล็อกออนไลน์ และบทความและบล็อกออนไลน์ โดยประมาณ 41%

กลุ่มผู้ฟัง Podcast ส่วนใหญ่เป็นกลุ่ม Millennials รองลงมาเป็นกลุ่ม Gen Z พฤติกรรมของผู้ฟังส่วนใหญ่จะฟังขณะเดินทางไปทำงานหรือขณะทำงาน 52% และ 42% ฟังขณะอยู่บนรถยนต์ อีก 18% ฟังบนเครื่องบิน 16% ฟังในเวลาว่าง และ 16% ฟังขณะออกกำลังกายหรือตอนไปยิม

นอกจากนี้ จากผลการศึกษายังชี้ว่า Podcast จะกลายเป็นแพลตฟอร์มที่มีประสิทธิภาพสำหรับการโฆษณา โดย 60% ระบุว่า ตนเองค้นหาสินค้าหรือบริการหลังจากได้ยินโฆษณา และ 25% ได้ทำการซื้อสินค้าที่พบผ่านโฆษณาใน Podcast ขณะที่ 58% ของผู้ฟังยอมรับว่าตนเองข้ามโฆษณาใน Podcast

ผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 72% ของผู้ฟัง Podcast ที่เคยได้ยินโฆษณาขณะที่ฟัง 1 ใน 3 คิดว่าโฆษณาบน Podcast กระตุ้นความอยากซื้อมากกว่าโฆษณาในรูปแบบอื่นๆ  นอกจากนี้ 40% ยังคิดว่าการโฆษณาบน Podcast สร้างความน่าอึดอัดขณะฟังน้อยกว่าโฆษณาประเภทอื่นๆ ซึ่งจากผลสำรวจดังกล่าว แสดงแนวโน้มว่า โฆษณาบน Podcast จะมีประสิทธิภาพในการเข้าถึงฐานลูกค้าที่เกี่ยวข้องได้มากยิ่งขึ้นนั่นเอง –

Podcast ช่วยในการสื่อสารกับผู้บริโภคได้อย่างไร?

 1. ช่วยให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายขณะเดินทาง เพราะการเดินทางแต่ละวันใช้เวลานาน ทำให้กลุ่มเป้าหมายสามารถฟัง Podcast ขณะเดินทางได้
 2. ทุกคนสามารถเข้าถึง Podcast ได้ ทำให้สามารถดาวน์โหลด และฟัง Podcast ได้อย่างรวดเร็วจากทุกที่ทั่วโลก
 3. การพูดเร็วกว่าการเขียน ทำให้เข้าถึงผู้คนได้รวดเร็วมากกว่า เพราะการเขียนนั้นใช้เวลามาก แต่ Podcast ใช้เวลา 30 นาทีแต่สามารถสรุปใจความสำคัญต่างๆได้ แต่ถึงอย่างไรนั้น การเขียนบล็อกต่างๆก็ยังสำคัญ
 4. การฟังง่ายกว่าการอ่าน เช่นเดียวกับ พูดเร็วกว่าเขียน หลายๆคนชอบการฟังมากกว่าการอ่าน แม้ว่า 65% ของประชากรจะเรียนรู้ด้วยภาพและชอบโพสต์บนบล็อกและรูปภาพมากกว่า แต่อีก 30% คือผู้เรียนรู้การได้ยิน กลุ่มนี้เรียนรู้ได้ดีขึ้นจากการฟัง ดังนั้น Podcast จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่เหมาะสม
 5. สามารถพูดคุย หรือถกเถียงเรื่องราวต่างๆในปัจจุบัน และประเด็นร้อนต่างๆที่กำลังเกิดขึ้น ทำให้ดึงดูดผู้ฟังได้จำนวนมาก
 6. สามารถสร้างความน่าเชื่อถือกับฐานลูกค้าได้ ผ่านน้ำเสียงทำให้ผู้บริโภคมีเชื่อถือ และสามารถผันแปรเสียงต่างๆให้ผู้บริโภครู้สึกผู้พูดมีความตรงไปตรงมา จริงใจ และน่าเชือถือ
 7. สามารถเปลี่ยน Podcast เป็น Blog โดยไม่จำเป็นต้องพิมพ์ และสามารถถอดความของ Podcast ออกมาผ่านบล็อกได้
 8. ตอบโจทย์ผู้ไม่มีเวลาค้นหา หรือไม่มีอารมณ์บล็อกโพสต์ยาวๆ หรือดูวีดีโอได้ แต่สามารถฟังเนื้อหาต่างๆผ่าน Podcast ทำให้เข้าถึงผู้ฟังได้เป็นปัจจุบันมากกว่า
 9. เป็นโอกาสในการสร้างฐานลูกค้ากลุ่มใหม่ที่ไม่เคยรู้จักมาก่อน จากพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปมากในโลกดิจิตอล การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในช่องทางหลากหลาย จึงเป็นทางเลือกที่ดีกว่า

ทำ Podcast อย่างไรให้เข้าถึงผู้บริโภคได้?

เจาะจงกลุ่มเป้าหมาย

เช่นเดียวกับการทำแบรนด์ และบล็อก Podcast ควรเจาะจงและกำหนดเป้าหมายไปยังผู้ชมที่เฉพาะเจาะจง ด้วยคำถามเหล่านี้

 • ใครคือผู้ชมของฉัน?
 • กลุ่มเป้าหมายต้องการรู้อะไรมากที่สุด?
 • โพสต์ที่ดีที่สุด และเข้าถึงคนได้มากที่สุดในช่อง Podcast ของตนเองคืออะไร?
 • คำถามอะไรที่ได้รับบ่อยๆ และผู้ฟังต้องการรู้?

ผู้เชี่ยวชาญในการสัมภาษณ์

การทำพอดแคสต์ให้น่าสนใจ การมีการสนทนา 2 เสียง หรือมากกว่าจะทำให้น่าสนใจมากยิ่งขึ้น การมีแขกรับเชิญ หรือผู้เชี่ยวชาญเวียนกันมาพูดคุยและถกเถียงประเด็นต่างๆไปพร้อมๆกัน จะทำให้ผู้บริโภครู้สึกเข้าถึงเนื้อหาและสัมผัสได้ถึงบรรยากาศการพูดคุยได้มากยิ่งขึ้น

เนื้อหาสั้นๆ

เนื้อหาของพอดแคสต์ไม่ควรยาวเกินไป ความยาวที่กำลังดีคือไม่เกิน 30 นาที

ให้ผู้ฟังได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็น

แอพ Podcast ถึงแม้จะไม่มีช่องคอมเมนต์ ดังนั้น จึงควรมีช่องทางอื่นๆไว้สำหรับสื่อสารกับผู้ฟัง เช่น Facebook หรืออีเมลล์ ไว้สำหรับเนื้อหาเพิ่มเติม หรือข้อมูลเพิ่มเติมในประเด็นที่กำลังพูดถึง และสร้างช่องทางอื่นๆไว้สำหรับการประชาสัมพันธ์ตอนใหม่ๆได้อีกด้วย

ออกอากาศอย่างต่อเนื่อง

อย่าเผยแพร่ Podcast ตามเวลาที่ไม่แน่นอน เพราะคนชอบวางแผนในการฟัง Podcast ควรเผยแพร่วันตามกำหนด เช่น ทุกวันศุกร์ 22.00น. เป็นต้น จะทำให้ผู้ติดตามสามารถรับ Podcast ของคุณได้ทันที

สร้างคำกระตุ้นการตัดสินใจ

คำกระตุ้นในการตัดสินใจไม่ได้มีแค่ในหน้าบล็อกเท่านั้น Podcast ยังช่วยกระตุ้นการตัดสินใจได้ด้วย ดังนั้น จึงมีคำกระตุ้นต่างๆไว้ในพอดแคสต์ด้วย

ตัวอย่าง Podcast ในมุมมองการตลาด

ตัวอย่างที่ 1 กลยุทธ์แข่งต้องชนะ Bluebik ดิจิทัลคอนซัลต์ไทย IPO รายแรก | The Secret Sauce EP.429

ตัวอย่างที่ 2 เจาะลึกการตลาดแบบจริงใจสไตล์ญี่ปุ่น ไปกับหนังสือ ‘Makoto Marketing’ | Already EP.21

ที่มา thestandard.co / kickofflabs

Leave a Comment

Scroll to Top