รู้หรือไม่? กลยุทธ์การผลิต OEM , ODM และ OBM คืออะไร? ช่วยธุรกิจได้อย่างไร?

กลยุทธ์การผลิต OEM , ODM และ OBM คือ การกำหนดการดำเนินการผลิตภายในองค์กร เป็นกลยุทธ์เพื่อการวางแผนผลิตสินค้า และแบรนด์ต่างๆ เช่น ครีม เครื่องสำอาง อาหารเสริม บรรจุภัณฑ์ เป็นต้น แล้วแต่ละตัวมีความแตกต่างกันอย่างไร วันนี้ Wisdom มีคำตอบ…

OEM คืออะไร?

OEM หรือ Original Equipment Manufacturing คือ การผลิตสินค้าให้กับผู้ซื้อ โดยไม่มีตราสินค้า ผู้ผลิตจะรับจ้างผลิตสินค้าให้กับแบรนด์ต่างๆ ตามที่ผู้ซื้อกำหนด แล้วติดชื่อแบรนด์ของผู้ซื้อ หรืออาจจะไม่ติดเลยก็ได้ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ซื้อ โดยใช้กระบวนการผลิตของโรงงานผู้ผลิต ตั้งแต่การคิด วางแผน ออกแบบ ใช้เครื่องจักรในการผลิต ซึ่งจะช่วยให้ผู้ซื้อประหยัดต้นทุน ประหยัดค่าใช้จ่ายในการวางแผนจัดการโรงงานผลิต และไม่ต้องแบกรับความเสี่ยงการลงทุนการผลิตอีกด้วย

โรงงานผลิตแบบ OEM ส่วนใหญ่มักจะเป็นโรงงานที่เปิดใหม่ หรือโรงงานที่ไม่เน้นการสร้างแบรนด์ แต่เน้นผลิตให้กับแบรนด์อื่นๆที่ต้องการการผลิตน้อย และไม่จำเป็นต้องมีโรงงานผลิตของตนเอง

ข้อดีของ OEM

 • ช่วยลดต้นทุนการผลิตให้กับเจ้าของแบรนด์ 
 • เจ้าของแบรนด์ขนาดเล็กไม่ต้องแบกรับความเสี่ยงในการดูแลกระบวนการผลิต
 • มีผู้เชี่ยวชาญคอยดูแลการผลิตและคอยให้คำปรึกษา
 • สามารถย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศที่ต้นทุนต่ำกว่าได้ตลอด

ข้อเสียของ OEM

 • ต้นทุนการผลิตสูงกว่าการผลิตเอง
 • คุณภาพสินค้าเหมือนกับแบรนด์ทั่วไปในตลาด ไม่มีความแตกต่างมากนัก

ตัวอย่าง OEM

ขอบคุณรูปภาพจาก oemfoodsth.com

OEM Foods  โรงงานผลิตน้ำพริก ขนม อาหารแปรรูป ผ่านมาตรฐาน FDA ในการผลิต

รับผลิต ตีแบรนด์สินค้า รับยื่นจด อย. อาหารและจำหน่ายแพคเกจกิ้งครบ ในราคาถูก

เหมาะสำหรับเจ้าของแบรนด์รายใหม่ที่มีต้นทุนน้อยแต่ต้องการสร้างแบรนด์

ODM คืออะไร?

ODM หรือ Original Design Manufacturing คือ การผลิตภายใต้แบรนด์ของผู้ซื้อ ซึ่งผู้ผลิตมีหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์ ออกแบบ วางองค์ประกอบต่างๆ ออกมาภายใต้แบรนด์ของผู้ซื้อ ซึ่งมีความคล้ายคลึงกับ OEM แต่ ODM สามารถพัฒนารูปแบบของผลิตภัณฑ์ที่ทำการผลิต และนำเสนอต่อผู้ซื้อได้ เป็นการทำงานร่วมกัน ปรึกษาหารือกันเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ออกมาดีที่สุด โดยที่ผู้ซื้อมีหน้าที่วางจำหน่ายและกระจายสินค้าเข้าสู่ตลาด ทำให้การผลิตรูปแบบ ODM จะทำให้ผลิตภัณฑ์ออกมาพิเศษกว่าแบบ OEM แต่ก็มักจะมีค่าใช้จ่ายตามมาด้วยเช่นกัน แต่ก็เหมาะสมสำหรับผู้ที่เริ่มสร้างแบรนด์ใหม่ๆ

ข้อดีของ ODM

 • ผู้ซื้อไม่จำเป็นต้องคิดค้น พัฒนา ออกแบบสินค้าด้วยตนเอง
 • ผลิตภัณฑ์มีความแตกต่างกว่าในตลาด
 • ผู้ซื้อลดต้นทุนการผลิตได้
 • สามารถย้ายฐานการผลิตไปยังฐานการผลิตที่ต้นทุนต่ำกว่าได้
 • ไม่ต้องแบกรับความเสี่ยงในการผลิต
 • มีผู้เชี่ยวชาญคอยดูแลการผลิตและคอยให้คำปรึกษา

ข้อเสียของ ODM

 • ต้นทุนการผลิตสูงกว่าการผลิตเอง

ตัวอย่าง ODM

ขอบคุณรูปภาพจาก ionique.co.th

โรงงานผลิตปุ๋ยไอออนิค ผู้รับผลิตปุ๋ยตามสูตรที่ต้องการ สามารถตีตราสินค้าลงบนแบรนด์ของตนเองได้

โดยรับผลิตและสร้างแบรนด์ปุ๋ย ผ่านโรงงานมาตรฐานที่ได้รับการรับรอง ISO 9001:2015

โดยจะมีทีมวิจัยและพัฒนาเป็นของตัวเอง นำเสนอสูตรปุ๋ยที่มีประสิทธิภาพสูงสุดให้แก่ผู้ซื้อ และผู้ซื้อสามารถตีตราสินค้าของตนเองลงไปได้

OBM คืออะไร?

OBM หรือ Original Brand Manufacturing คือ การผลิตภายใต้แบรนด์ของผู้ผลิต เหมาะสำหรับแบรนด์ที่มีความมั่นคง และเติบโตอย่างเต็มที่ มีชื่อเสียงในวางกว้าง มีการทำการตลาดภายใต้แบรนด์อย่างต่อเนื่อง ซึ่งสามารถทำการผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ได้ในปริมาณมากภายใต้แบรนด์ของตนเอง โดยดำเนินการเองตั้งแต่คิดค้น วิจัย พัฒนา วางแผนกระบวนการผลิต ผลิต และวางจำหน่ายในตลาด ซึ่งช่วยลดต้นทุนได้มากทีเดียว

ข้อดีของ OBM

 • มีโรงงานผลิตเป็นของตัวเอง ทำให้ปรับเปลี่ยน หรือผลิตสินค้าอื่นๆได้มากเท่าที่ต้องการ
 • ลดต้นทุนการผลิตได้มาก
 • สามารถปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การผลิตสินค้าได้มาก

ข้อเสียของ OBM

 • สามารถผลิต และออกแบบสินค้าทุกอย่างได้ด้วยตนเอง แต่ไม่มีผู้ให้คำปรึกษาในการผลิต
 • ต้นทุนการสร้างโรงงงานการผลิตสูง

ตัวอย่าง OBM

2 เอ็ม อโกรเท็ค ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายปุ๋ยคุณภาพพรีเมี่ยมภายใต้มาตรฐานของกรมวิชาการเกษตร

โรงงานผลิตได้มาตรฐาน Green Industry คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพดี มีมาตรฐานสากล

และจัดจำหน่ายสินค้าภายใต้แบรนด์ ท็อปป์ฟิลโลร์

สรุป

จากที่กล่าวมาทั้งหมด OEM, ODM, และ OBM มีความคล้ายคลึงกัน และสามารถดำเนินการแต่ละแบบร่วมกันได้เพื่อลดความเสี่ยงในการผลิต เช่น ผลิตสินค้าให้ผู้ซื้อแบบ OEM ก็สามารถมีแบรนด์ของตัวเองแบบ OBM ได้เช่นกัน หรือ ผลิตสินค้าแบบ OBM แต่อยากมีฐานลูกค้าเพิ่ม และมีรายได้หลากหลายช่องทาง มีทรัพยากรการผลิต โรงงานเครื่องจักรก็สามารถรับบริการการผลิตแบบ OEM หรือ ODM ได้ใช้กัน

ที่มา projectmaterials / starlity.com

Leave a Comment

Scroll to Top