PDPA คืออะไร ทำความรู้จักข้อจำกัด! (พร้อมแนวทางการปรับตัวของธุรกิจ)

หากคุณลองสังเกตดูในตอนที่เราเข้าไปที่เว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นต่างๆ มักจะมีป๊อปอัพขึ้นมาให้กดยินยอมหรืออนุญาต พร้อมข้อความ “เว็บไซต์นี้มีการใช้คุกกี้เพื่อการปรับปรุงการใช้บริการออนไลน์ของท่าน โดยเราจะใช้คุกกี้เมื่อท่านเข้ามาหน้าเว็บไซต์” เพื่ออนุญาตให้เจ้าของสามารถนำข้อมูลต่างๆไปใช้ได้ แล้วเจ้าคุกกี้ที่ว่านี่คืออะไร สำคัญอย่างไร วันนี้ Wisdom มีคำตอบ PDPA …

PDPA คืออะไร ทำความรู้จักข้อจำกัด! (พร้อมแนวทางการปรับตัวของธุรกิจ) อ่านเพิ่มเติม »