KOL คืออะไร ปัจจัยสำคัญในการพิจารณาเลือก KOL มีอะไรบ้าง (พร้อมตัวอย่าง)

KOls ย่อมาจาก Key opinion leaders หมายถึง ผู้ที่มีอิทธิพลในการชี้นำบุคคล หรือกลุ่มคนที่มีบทบาทในการทำให้คนจำนวนหนึ่งไปถึงคนจำนวนมากเชื่อถือ หรือคล้อยตามได้ โดยเฉพาะในยุคที่โซเชียล มีเดีย เป็นแรงในการขับเคลื่อนตลาด …

KOL คืออะไร ปัจจัยสำคัญในการพิจารณาเลือก KOL มีอะไรบ้าง (พร้อมตัวอย่าง) อ่านเพิ่มเติม »