การเป็นผู้ประกอบการ ควรมีมุมมองอย่างไร และทักษะที่สำคัญควรมีอะไร?

ผู้ประกอบการ (Entrepreneur) คือ บุคคลซึ่งขายสินค้า หรือให้บริการในทางธุรกิจหรือวิชาชีพ ไม่ว่าการกระทำดังกล่าวจะได้รับประโยชน์ หรือได้รับค่าตอบแทนหรือไม่ และไม่ว่าจะได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วหรือไม่ การเป็นผู้ประกอบการนั้นง่ายมาก เพราะเป็นเพียงการเริ่มต้นธุรกิจของตัวเอง และยังเป็นผู้ที่สร้างโอกาส สร้างผลกำไรได้อีกด้วย […]

การเป็นผู้ประกอบการ ควรมีมุมมองอย่างไร และทักษะที่สำคัญควรมีอะไร? อ่านเพิ่มเติม »