Affiliate-marketing-techniques

5 เทคนิคเพิ่มยอดขายบนออนไลน์ด้วย Affiliate Marketing

Affiliate คือ การทำการตลาดออนไลน์รูปแบบหนึ่งโดยอาศัยการ “บอกต่อ” เป็นหัวใจสำคัญ ซึ่งตอนนี้ Affiliate Marketing กำลังเป็นที่นิยมอย่างมากทั้งฝั่งผู้ซื้อและผู้ขาย เนื่องจากผู้ซื้อมักมีความเชื่อใจที่จะเลือกซื้อตามคนที่ตนชื่นชอบ เช่น Influencer […]

5 เทคนิคเพิ่มยอดขายบนออนไลน์ด้วย Affiliate Marketing อ่านเพิ่มเติม »